16. októbra 2021

Korespondenční hlasování

Možnost členů ZO ČSS vyjádřit se k návrhům na prodloužení funkčního období stávajících orgánů naší základní organizace do doby konání příští výroční členské schůze a …

Odklad VH a SPF 2021

 Z důvodu současné epidemické situce se předsednictvo České speleologické společnosti rozhodlo odložit konání Speleófora 2021 a jemu předcházející valné hromady ČSS !!!