5. októbra 2022

15th Balkan Cavers’ Camp

Už patnáctým rokem se koná setkání jeskyňářů na Balkáně, které putuje po jednotlivých zemích a krasových oblastech. Tentokrát výběr padl na Bulharsko, kde domácí jeskyňáři …