24. októbra 2021
SK

nový Therion 6.0.0

Ahojte, dostupná je nová verzia 6.0.0 Therionu. Prehľad zmien v angličtine: v6.0.0 Therion 6.0.0 (2021-07-13): therion: * support for colour models: cmyk, rgb, grayscale (see …

SK

Therion 5.5.7

Ahojte, dostupná je nová verzia 5.5.7 Therionu. najviditeľnejšia zmena z môjho pohľadu je oprava “zobákov ” v 3d modely, po vykompilovaní verziou 5,5,7 už nebudú… …

SK

Nový Therion 5.5.5

Ahojte, dostupná je nová verzia 5.5.5 Therionu. Prehľad zmien v angličtine: v5.5.5 Therion 5.5.5 (2020-12-22): therion: * updated Italian translation [#308] * fixed bug with …

SK

nový Therion 5.5.4

Dostupná je nová verzia 5.5.4 Therionu. Prehľad zmien v angličtine: v5.5.4 Therion 5.5.4 (2020-12-15): therion: * added layout-statistics carto|copyright-count * use unique pointers in thdatabase …

SK

nový Therion 5.5.3

Ahojte, dostupná je nová verzia 5.5.3 Therionu. Prehľad zmien v angličtine: v5.5.3 Therion 5.5.3 (2020-10-17): therion: * mil/mils angle unit deprecation warning [#129] * sql …

SK

Kurz zameriavania jaskýň

Slovenská speleologická spoločnosť organizovala v dňoch 29. – 31. marca 2019 v Liptovskom Mikuláši kurz Základy zameriavania jaskýň a Therionu. Program prebiehal v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) a v Demänovskej doline. Foto: Stracho […]