23. októbra 2021
CZ

Oběžník č. 90/2008

č.j. CSS/14/URA/2008
 O b ě ž n í k č. 90/2008

 

A) Dne 29. 1. 2008 se konalo 17. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS:

Přítomni : Motyčka, Piškula, Ouhrabka, Tásler, Šebela, Štos, Závišk…