22. októbra 2021
SK

Albert Scholtz

5. júna 1846, Spišská Nová Ves – 7. februára 1922, Budapešť (?) Na výraznejšom rozšírení vedomostí o existencii jaskýň z územia Slovenského krasu koncom 19. storočia má zásluhu nielen železničný inžinier a podpredseda východokarpatskej o…

SK

István Losontzi

1709, Szilasbalhás (dnes: Mezőszilas, Maďarsko) – 29. marca 1780, Nagykőrös (Maďarsko) V roku 2019 uplynulo 310 rokov od narodenia významného maďarského pedagóga Istvána Losontziho. Napriek tomu, že maďarskí bádatelia už v 80. rokoch minulého…

SK

Domonkos Teleki

5. septembra 1773, Sáromberke (Rumunsko) – 16. septembra 1798, Marosvásárhely (Rumunsko) Maďarský gróf Domonkos Teleki (1773–1798) uskutočnil koncom 18. storočia niekoľko ciest po Uhorsku. Poznatky z týchto ciest spísal a knižne vyšli až po j…

SK

Keresztély Raisz

1766, Toporec – 13. augusta 1849, Hrušov Zo života Keresztélya Raisza Významný maďarský geodet Keresztély Raisz (nemecky: Christian Reiss) sa narodil v roku 1766 v malej obci Toporec (ležiacej 15 km na SSV od Kežmarku). V databáze mormón…

SK

Karol Siegmeth

11. septembra 1845, Znojmo (Morava) – 21. apríla 1912, Mukačevo (Ukrajina) V poslednej štvrtine 19. storočia k poznávaniu a propagácii jaskýň (nielen) na území dnešného Slovenska významnou mierou prispel aj železničný inžinier, zakladate…

SK

György Szaller

(? – 30. októbra 1807, Pešť) Zo života Györgya Szallera Prvé zemepisné opisy Uhorska vyšli v latinskom alebo nemeckom jazyku. Až ku koncu 18. storočia sa našlo zopár odvážnych autorov, ktorí sa pokúsili ťažko zozbierané poznatky o krajine vyt…

SK

András Vályi

30. novembra 1764, Miškolc – 2. decembra 1801, Pešť Významný maďarský geograf a pedagóg András Vályi sa narodil 30. novembra 1764 v Miškolci. Svoje štúdiá absolvoval v Miškolci a Levoči, pričom sa naučil aj niekoľko cudzích jazykov….

SK

Samuel Timon

20. júla 1675, Trenčianska Turná – 7. apríla 1736, Košice Zo života Samuela Timona Slovenský historik, polyhistor a univerzitný profesor Samuel Timon sa narodil 20. júla 1675 v Trenčianskej Turnej. Jeho otec Ján Timon bol vysokopostavený úrad…

SK

Ján Majko

17. 9. 1900, Dolná Streda – 29. 12. 1985, Dolná Streda Marcel Lalkovič (1944–2016) bol špičkovým odborníkom na históriu jaskyniarstva na Slovensku a v Spravodaji SSS z roku 1986 veľmi pekne zhrnul celoživotnú jaskyniarsku činnosť Jána Ma…

SK

Gábor Strömpl

(1885–1945) jeho život a dielo v kontexte jaskýň a jaskyniarstva na Slovensku Významný maďarský geograf, geológ a pedagóg Dr. Gábor Strömpl sa narodil 12. decembra 1885 v Michalovciach, v rodine obchodníka. Jeho otec, ktorý sa tiež …