22. októbra 2021
EN

Proiezione documentario “Progetto Albanus: dentro l’antico emissario” a Roma

Giovedì prossimo proiezione a Roma di ‘Progetto Albanus: Dentro l’antico emissario’, un documentario di Massimo D’Alessandro.
Esplorazioni, archeologia, scienza, avventura e prospettive di una delle più importanti opere idrauliche del mondo antico.
Progetto Albanus, dentro l’antico emissario – Proiezione a Roma
Giovedì 21 novembre sarà proiettato a Roma il documentario di Massimo D’Alessandro ‘Progetto Albanus: Dentro l’antico emissario’.
Realizzato […]

SK

Josef Skutil

(1904 Zbyšov –1965 Varšava), archeológ, profesor Univerzity Komenského v Bratislave, zaujímal sa o paleontológiu, jaskyniarstvo, vlastivedu a múzejníctvo, pôsobil od roku 1959 v Archeologickom ústave ČSAV v Brne. Patril k zakla…