23. októbra 2021
SK

Franišek Vitásek

(1890 Velká Bystřice – 1973 Brno), fyzický geograf, člen korešpondent ČSAV, pedagóg a profesor na Masarykovej universite v Brne, autor mnohých vedeckých prác v geografii, klimatológii, glaciálnej a krasovej geomorfológii, pedagóg. V…