23. októbra 2021
SK

Správa o činnosti za rok 2019

Jaskyniari počas 93 pracovných akcií sústredili svoje sily opäť do zaujímavých speleologických lokalít.  Pracovali vo viacerých krasových oblastiach a spolupracovali pri speleologickom prieskume s domácimi aj zahraničnými jaskyniarskymi skupinami. Vajsáblova priepasť Hlavnou pracovnou lokalitou klubu bola opäť Vajsáblova priepasť (Plavecký kras).  Od začiatku roka sa pokračovalo v ťažbe materiálu v západnej časti vstupnej šachty, pred Objavnou plazivkou. Kontinuálne prebiehali…