23. októbra 2021

Korespondenční hlasování

Možnost členů ZO ČSS vyjádřit se k návrhům na prodloužení funkčního období stávajících orgánů naší základní organizace do doby konání příští výroční členské schůze a …