21. októbra 2021
CZ

NSK – Myrna

 
(Balkón, Evženův Etický komplex komínů, komín Evžena Blaženého, Myrna, Galerie trosek, Sonda beznohého Frantíka) Původní návrh souhrnné exkurzní zprávy, část textu byla použita do sborníku Speleofóra 2007
Prakticky od po…

CZ

NSK – Technický komín

 
(Komín nad 8. sifonem): Komín se nalézá v Šošůvecké odbočce přímo nad 8, sifonem. Prostory kolem sifonu byly nejprve zdokumentovány a zmapovány a to v září 2006. Při této akci jsme zdolali malé patro asi 5 metrů východně nad chodbou k sifonu, je…

CZ

Šachta za Evropou a Indií:

 
Stručný popis lokality, její historie, současný stav a její perspektivy…
Lokalizace:
Tato lokalita s popisným číslem 20, se nalézá v obci Sloup za skalisky (hřebenáči) pojmenované Evropa a Indie. Původní vchod leží ze zadní strany Indie, v na…