16. októbra 2021
CZ

České podzemí 2020

Vážení přátelé, již brzy zde budou zveřejněny detaily letošní konference České podzemí. Prozatím vám můžeme prozradit to, že se akce uskuteční ve dnech 15. až 17. května 2020 v Jáchymově, v prostorách muzea Královská mincovna a součástí konference bude samozřejmě exkurze do podzemí 🙂 Pokud se chcete dozvědět více o prostorách, kde se bude konference konat, navštivte následující web: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/muzeum-jachymov Těšíme se na setkání!

CZ

50 let turistického provozu v muzejním dole v Kutné Hoře

V letošním roce si v Českém muzeu stříbra připomínáme 50. výročí zahájení turistického provozu v muzejním dole. Historie muzea sahá až k roku 1877, kdy vznikl Archaeologický sbor Vocel (pojmenován po významném archeologovi Wocelovi, původem z Kutné Hory). Hlavním cílem zakladatelů sboru bylo především uchovat architektonické památky města a písemné doklady o jeho dějinách. S rozvojem muzea pak došlo k vytvoření rozsáhlého a cenného sbírkového fondu. Přesto Kutné Hoře chybělo něco zásadního: nebyl zde důl, který by návštěvníkům umožnil prožít atmosféru středověkého hornického města. První úspěšnou snahou o nápravu bylo vybudování štoly pod Vlašským dvorem. Byla vyražena v roce 1949 a upravena jako důlní expoziceContinue reading

CZ

Štola sv. Jana Evangelisty

Nedaleko Varnsdorfu je možné navštívit zpřístupněnou štolu sv. Jana Evangelisty po těžbě stříbrné rudy. Štola byla založena v 18. století a navazovala na další štoly v okolí. Těžba v těchto oblastech nebyla nikdy příliš výnosná a na její ukončení měly vliv i mor a třicetiletá válka. Nedaleko Jiřetína pod Jedlovou v okrese Děčín v Ústeckém kraji je pro turisty zpřístupněna Štola Jan Evangelista, která je pozůstatkem po těžbě stříbra ve zdejší oblasti. Štola byla založena v roce 1781 a celková délka chodeb je 640 m. Počátky dolování v oblasti Jiřetína pod Jedlovou spadají do16. století. První písemná zmínka je však již zContinue reading

CZ

Štola Země zaslíbená

Montánní krajina Krušných hor nabízí nepřeberné množství zpřístupněných podzemních prostor. Vydejte se s námi navštívit štolu Země zaslíbená pod vrchem Mědník. Zdejší krajina je mimo jiné součástí nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge na seznam UNESCO. Zhruba 20 kilometrů od Božího daru, nedaleko hranice s Německem, se pod vrchem Mědník rozprostírá obec Měděnec. Historie obce je od svého počátku spjata s hornickou činností, která na zdejším pahorku probíhala pravděpodobně již od 10. století. První doložené zprávy o těžbě v oblasti pochází z roku 1449 a v této době se zde dobývaly především stříbronosné a měděné rudy. V 16. století zde byla zahájena také těžba chalkopyritu a pyritu a bohatéContinue reading

CZ

Štola Halíře

I nadále zůstáváme ve zlatonosné oblasti Jílového u Prahy. Třetí štolou ve správě zdejšího Regionálního muzea jsou Halíře. I zde si může návštěvník projít několik desítek metrů zpřístupněného podzemí a zhlédnout dobývací způsoby či žíly s obsahem zlata. Štola Halíře se nachází na jihovýchodním úpatí stejnojmenného kopce, jihovýchodně od Jílového u Prahy na katastrálním území obce Pohoří. Od štol zmiňovaných v předchozích článcích (Štola sv. Josefa a Štola sv. Antonína Paduánského) je vzdálena necelé tři kilometry a je s nimi spojena turistickým značením. Jedná se o třetí a poslední štolu ve správě Regionálního muzea v Jílovém u Prahy a je součástí zdejšího komplexu zlatorudnýchContinue reading

CZ

Štola sv. Antonína Paduánského

Ještě chvíli zůstaneme v oblasti Jílového u Prahy a podíváme se jen malý kousek od štoly sv. Josefa, kterou jsme představovali minulý týden. Navštívíme štolu sv. Antonína Paduánského, která se nachází v těsné blízkosti (cca 100 metrů) od první zmiňované. Štola sv. Antonína Paduánského je další z mnoha desítek důlních děl v oblasti Kocourského žilného pásma v Hrádeckém vrchu, nedaleko Jílového u Prahy. Na přelomu 17. a 18. století dochází v této oblasti k oživení těžby zlata, jež byla v úpadku především v období husitských válek. Dochází ke znovuotevírání starých důlních děl, mezi které patří také štola sv. Antonína Paduánského, kde se pracovalo v letech 1753Continue reading

CZ

Štola sv. Josefa

Oblast Jílového u Prahy je známá především díky mnohaleté historii těžby zlata. Již od středověku se zde dobývalo v několika stovkách štol a ze zdejšího drahého kovu je například vyrobena i Svatováclavská koruna. Dnes je několik štol možné navštívit.  K nejstarším z nich patří štola sv. Josefa. K návštěvě hornického podzemí není vždy nutné vyrážet do hor. Jeden z nejvýznamnějších zlatonosných revírů Česka – Kocourské žilné pásmo – se nachází v těsné blízkosti Prahy. Tento revír se rozkládá na dolním toku řeky Sázavy, nedaleko od města Jílové u Prahy. V dobách největšího rozkvětu se zde těžilo zlato ve více než pěti stovkách dolů a štol, ze kterých seContinue reading