24. októbra 2021
SK

Správa o činnosti 2020

 Výročná správa OS Ružomberok za rok 2020 Počas pandemickej situácie, keď skoro všetci stagnovali dokázal náš klub znova prispôsobiť vzniknutej krízovej situácii a mať jasný …