24. októbra 2021
SK

Jozef Drenko

24.3.1904, Kunova Teplica (okr. Rožňava) – 8.7.1980, Lučenec „Tretí zostup (do 100 m hlbokej Zvonivej jamy na Plešiveckej planine – pozn. autora) podnikol r. 1925 Jozef Drenko, rodák z Kunovej Teplice. Dostal sa až na dno priepasti pomocou konopných lá…