23. októbra 2021
CZ

Závrt Otevřený v Měšinách

 
Rozhodl jsem se zdokumentovat Otevřený závrt v oblasti Měšin. Velmi výraznou pomoc mi nabídla Kamila (nezávislý člen ČSS), což jsem později ocenil. Závrt je ukrytý v paloucích severně od Měšin v dvoumetrové trávě. Závrtky jsou zaházeny větvemi …

CZ

Dolina Překvapení podruhé…

Exkurzi do této lokality jsme provedli 28.9.2008 dopoledne společně autor (ZO 6-25 Pustý žleb) s Plánivskou skupinou (6-19 Plánivy). Oba subjekty jsou na lokalitě do jisté míry zainteresované, autor provádí soukromou dokumentaci starých speleologických…

CZ

Závrt paní Absolonové:

 
       Tento závrt byl poprvé otvírán profesorem Absolonem v r. 1902, který tento závrt zavedl do literatury pod číslem 2. Bližší popis nebyl znám, Absolon pouze popisuje dosaženou hloubku na 10m. Poté se lokal…

CZ

Závrt Maruška

            Navštívil jsem jeskyni 6.8.2005 s Frantou Trtílkem. Skupina Hluboký závrt zde provedla značné množství těžké práce, zejména při zdolávání závalu na Starém dně pod vstupní propastí….

CZ

Hlaváčkova propast

 

Hlaváčkova propast. Hlaváček byl cestář z Ostrova a při práci na dnes již neexistující cestě mezi Šošůvkou a Vilémovicemi na Ostrovské plošině objevil asi 6m hlubokou propast. Ze skalky v zářezu skalního výchozu lámal placáky na cestu a majzl m…