16. októbra 2021
SK

JMN-Vodný dóm

13.11.2010 Teraz sme zorganizovali v JMN foto akciu do Vodného dómu. Hoci je vodný dóm nízky, pôdorysne je pomerne rozsiahly a od mapovania v roku 1996 sme sa k jeho odfoteniu ešte nedostali. Dóm dostal názov od vody stekajúcej z Vodného komína, ktorý …

SK

JMN-kopanie v Bielej chodbe

7.3.2009 Do jaskyne sme vošli o 11:45 a v Daždivom dóme sme stretli Aďu, ktorá sprevádzala turistov. Kvôli nácviku lezenia pre Danielu sme zlanili Tridsiadku. Prvá 6 m studňa je bez lana a tak som tam uviazal 9 mm lano. Ostatok je vystrojený zachovalým…

SK

Jaskyňa mŕtvych netopierov

26.4.2008 V apríli zorganizoval Ferko Hanes akciu do JMN zameranú na nafilmovanie najväčšieho priestoru jaskyne – Bystrického dómu, ktorý je ťažké hoci len odfotiť. Okrem jaskyniarov si zobral na to štvorčlennú skupinu osvetľovačov, z ktorých nie…

SK

Objav na dne JMN

Oplatí sa ísť za prievanom! Milan Štéc správne tušil, že pokračovanie na najnižšom mieste Jaskyne mŕtvych netopierov bude cez závalovú úžinu s intenzívnym prievanom. Už od začiatku roku 2004 vyzýval jaskyniarov pracujúcich s vŕtačkami na prienik. 3.7.2…