22. októbra 2021
SK

Čo nevieme o jaskyniach v údolí Hrona

V priestore medzi južnými svahmi Nízkych Tatier a severným úpätím Veporských vrchov je vymedzené územie Horehronského podolia a Lopejskej kotliny. Na tomto území sú pre jaskyniarov zaujímavé hlavne oblasti Bystriansko – Valaštianskeho  a Hornolehotského krasu. Vyskytuje sa tu niekoľko desiatok jaskýň. Veľká väčšina nepresahuje…
Čítať viac

Príspevok Čo nevieme o jaskyniach v údolí Hrona zobrazený najskôr Oblastná skupina Brezno.