24. októbra 2021
SK

Otváranie nových lokalít

Speleoklub Trnava pokračuje vo svojej objaviteľskej činnosti. Sobotu 22.júna 2019 sme si určili ako deň otvárania nových lokalít. Prvou v poradí bolo miesto na Havranici (717m), kde boli v zime pozorované odtopené miesta. Práca išla hladko, po zahĺbení sme zo severnej strany narazili na pevný masív, spodná časť sa dá kopať. Zaujímavosťou bola prítomnosť množstva ulít zo slimákov.…