23. októbra 2021
SK

Albert Scholtz

5. júna 1846, Spišská Nová Ves – 7. februára 1922, Budapešť (?) Na výraznejšom rozšírení vedomostí o existencii jaskýň z územia Slovenského krasu koncom 19. storočia má zásluhu nielen železničný inžinier a podpredseda východokarpatskej o…