22. októbra 2021
SK

Zdeněk Roth

(1914 Praha – 2009 Chotyně), český geológ, docent, študoval Prírodovedeckú fakultu UK v Prahe. Počas študentských rokov 1934–1939 sa zúčastnil bádateľských prác v Slovenskom krase, najmä v Domici. Definoval jej vývoj a prvý na svete popísal genézu stro…