16. októbra 2021
SK

Ocenenia

Okrem iných oceneniní  počas speleomítingu 2018  je  aj toto ocenenie ,tu,.  Po chvíle váhania nám ho niekto odovzdal a doma sme ho uložili do kúta
Prešiel rok a náhoda chcela , že sme našli  v ,,kúte,,  ocenenie, ktoré patrí  slovenským a českým jasky…

SK

Zdeněk Roth

(1914 Praha – 2009 Chotyně), český geológ, docent, študoval Prírodovedeckú fakultu UK v Prahe. Počas študentských rokov 1934–1939 sa zúčastnil bádateľských prác v Slovenskom krase, najmä v Domici. Definoval jej vývoj a prvý na svete popísal genézu stro…