22. októbra 2021
SK

Albert Scholtz

5. júna 1846, Spišská Nová Ves – 7. februára 1922, Budapešť (?) Na výraznejšom rozšírení vedomostí o existencii jaskýň z územia Slovenského krasu koncom 19. storočia má zásluhu nielen železničný inžinier a podpredseda východokarpatskej o…

SK

Ján Majko

17. 9. 1900, Dolná Streda – 29. 12. 1985, Dolná Streda Marcel Lalkovič (1944–2016) bol špičkovým odborníkom na históriu jaskyniarstva na Slovensku a v Spravodaji SSS z roku 1986 veľmi pekne zhrnul celoživotnú jaskyniarsku činnosť Jána Ma…