22. októbra 2021
SK

György Szaller

(? – 30. októbra 1807, Pešť) Zo života Györgya Szallera Prvé zemepisné opisy Uhorska vyšli v latinskom alebo nemeckom jazyku. Až ku koncu 18. storočia sa našlo zopár odvážnych autorov, ktorí sa pokúsili ťažko zozbierané poznatky o krajine vyt…