21. októbra 2021
CZ

Amatérská jeskyně 3.1.2009

Na začátku nového roku jsme provedli kontrolní sestup za účelem zjištění vodních stavů, zejména na Sloupském potoce a v Přítokové větvi Sloupského koridoru. K exkurzi jsme využili paralelní akci jiné skupiny kvůli zatím neúplným klíčům od lokality. Pův…