5. októbra 2022
SK

Spravodaj SSS 2/2017

Obsah
• Adresár Slovenskej speleologickej spoločnosti na rok 2017 4
• Peter Holúbek: Zasadnutie predsedníctva Slovenskej speleologickej spoločnosti 10
• Petronela Filipčíková, Monika Tršková: Speleomíting 2017 11
• Paľo Herich, Lukáš Kubičina, Peter Holúbek: Expedícia Demänová 2017 17
• Juraj Szunyog: 3. poschodie Prosieckej jaskyne 22
• Ján Lizák: Prievanová jaskyňa vo Vysokých Tatrách (2007 – 2016) 28
• Ľubomír Múka: Čo nevieme o jaskyniach v údolí Hrona 29
• Peter Holúbek: Jaskyňa pod Nitrianskym hradom 32
• Eduard Piovarči: Dve zahraničné akcie JS Aragonit – Chorvátsko 2016 35
• Pavol Huťka: Jaskyňa Soreq v Izraeli 41
• Lukáš Vlček: Stretnutie poľských jaskynných veteránov na Slovensku 43
• Martin Sluka: Krátka história digitálnej trojrozmernej dokumentácie jaskynných priestorov 44
• Lukáš Vlček: Stručný náhľad do sveta speleofilatelie 53
• Peter Holúbek: Pustovník z Pienin 60
• Spoločenské správy 61
• Summary 64