6. decembra 2021
SK

Spravodaj SSS 1/2017

• Peter Holúbek: Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za rok 2016 4
• Činnosť jaskyniarskych skupín a klubov v roku 2016 6
• Prehľad činnosti skupín a klubov SSS v roku 2016 86
• Prehľad hospodárenia SSS v roku 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 87
• Ján Tencer: Tabuľka najdlhších jaskýň na Slovensku, stav k 1. 3. 2017 88
• Ján Tencer: Tabuľka najhlbších jaskýň na Slovensku, stav k 1. 3. 2017 89
• Dušan Hutka: Zbierka potápačskej techniky Petra Ferdinandyho 90
• Spoločenské správy 91
• Summary 100