4. augusta 2020
SK

Skoro zabudnuté jaskyne v Malých Karpatoch III. – Doľany

alebo ako sa sv. Leonard bez
pasu dostal pod zemou z FR do SR

Vyrážame hneď z rána. Z Jarom sme dohodnutí., príde pre mňa o
pol deviatej a tak s báglom stepujem pred barákom. Bolo pod mrakom a teplota sa
po studených ránach konečne vyšplhala na 9°C. Pršať hlásili až okolo 14h a tak
máme dosť času niečo vykopať. Jaro trocha meškal. Veď cez hory to máme len na
skok. O pol desiatej si už obzerám