6. decembra 2021
SK

Predvianočná Vajsáblova priepasť

Posledná pracovná akcia roku 2019 bola venovaná našej ťažiskovej lokalite.

V sobotu 21.12.2019 sme pokračovali v rozširovaní pukliny v najhlbšom mieste Vajsáblovej priepasti (-57m). Jaskyňa oddychovala skoro 4 mesiace. Postúpili sme o viac ako meter, ďalej je vidieť tmavý úzky priestor.

Okrem toho sme zároveň prešli väčšinu chodieb jaskyne a obnovili si tak celkový pohľad na jej zaujímavé priestory.

Večer sa konalo posedenie pri guláši na Majdáne, ktorým sme pomyselne uzatvorili úspešný rok 2019.