19. januára 2022
SK

Otváranie nových lokalít

Speleoklub Trnava pokračuje vo svojej objaviteľskej činnosti.

Sobotu 22.júna 2019 sme si určili ako deň otvárania nových lokalít.

Prvou v poradí bolo miesto na Havranici (717m), kde boli v zime pozorované odtopené miesta. Práca išla hladko, po zahĺbení sme zo severnej strany narazili na pevný masív, spodná časť sa dá kopať. Zaujímavosťou bola prítomnosť množstva ulít zo slimákov. Miesto budeme ďalej sledovať a zhodnotíme počas zimy. Časť z nás prezrela ďalšie potencionálne lokality na Havranici a už teraz s istotou vieme, že tu nie sme posledný krát.

Následne sme sa presunuli na blízku historickú lokalitu Bana, neďaleko vrcholu Zárub. Spomínaná je aj pod názvom „roklina na Zárubie“, z čias Baniča a Vajsáblovcov, ktorí v nej pracovali. Lokalita bola takisto v zime sledovaná za účelom vyhľadávania odtopených miest. A to pozitívne.

Sily nechýbali, takže sme započali čistenie a prvotné zahĺbenie. Pracovalo sa dobre, čoho výsledkom bol motivujúci chladný vzduch prúdiaci z puklín von.

V dobrej nálade sa nám vydarilo aj počasie. Pršať začalo až pri ceste späť k autám. Záverom ešte krátka prehliadka jedného nedávno objaveného závrtu a príjemná akcia za nami.