6. decembra 2021
CZ

Konference České podzemí 2019 – výzva k zasílání abstraktů

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou aktivní účasti na sedmém ročníku konference České podzemí, která je věnována ochraně a alternativnímu využití montánních památek. Akce je pojata jako neformální mezioborové setkání odborníků z oblasti geologie, speleologie, biospeleologie, hornictví, archeologie, památkové péče, managementu cestovního ruchu a dalších, kteří se při své práci zabývají ochranou montánních památek a problematikou jejich alternativního využití. Unikátním přínosem akce je především příležitost ke vzájemné výměně zkušeností napříč různými obory.

 

Vítány jsou návrhy příspěvků, které se nejlépe, avšak nikoli nutně, dotýkají následujících témat:

 

  1. Praktické zkušenosti s projekty záchrany montánních památek.
  2. Zkušenosti s provozováním hornických skanzenů a podzemních expozic.
  3. Průzkum montánních památek z pohledu historie hornictví, montánní archeologie, geologie, či biospeleologie.
  4. Historické, ekonomické a kulturní souvislosti hornictví v konkrétních lokalitách.
  5. Kulturní krajina hornického původu, její vznik a vývoj.
  6. Informace o aktuálně realizovaných či připravovaných projektech v uvedené oblasti.

 

Akce se koná ve dnech 18. – 19. května 2019 v prostorách KD Žacléř. Součástí konference bude také exkurze v areálu dolu Jan Šverma v Žacléři a v podzemí měděného dolu Bohumír v Jívce.

 

Anotace Vašich příspěvků v délce maximálně 1500 znaků (včetně mezer) zasílejte, prosím, nejpozději do 15. 4. 2019 na adresu jan.otava@ceskepodzemi.cz. Předpokládaná délka jednotlivých příspěvků je cca 15 minut + 5 minut na diskusi. Jednání probíhá v českém jazyce.

 

Prezentující účastníci akce jsou osvobozeni od konferenčního poplatku.

 

Informace o ubytování a pokyny k přihlášení budou upřesněny při otevření registrace začátkem února.

 

Předem děkujeme za zaslané příspěvky a těšíme se na setkání s Vámi.

 

Za organizační tým

 

Jan Otava

www.ceskepodzemi.cz

tel.: 724 308 060