CZ Archive

12 sep 2008

Opět miocén v Novém Sloupském koridoru?

  Nový Sloupský koridor, Velký komín nové a zásadní poznatky. Při pracovní a dokumentační akci Pustožlebské skupiny12.1.2008 se opět v jedné z odboček podařilo najít pravděpodobně miocénní sedimenty. Minulý rok jsem je popsal v příspěvku do webov...
12 sep 2008

Sloupsko – šošůvské jeskyně (recenze a rozbor publikace RM)

  Rudolf Musil Jeskynní bludiště pod Bradinami, jeho historie a význam. Vydáno v r. 2002 ve spolupráci s občanským sdružením CORTUSIA. Následující řádky se v žádném případě nepokoušejí kritizovat, nebo hodnotit výše uvedenou knihu, ani jejího aut...
11 sep 2008

PROPÁSTKA III. VCHODU SLOUPSKÝCH JESKYNÍ.

      Lokalizace: propástka je součásti jeskynního systému Sloupsko-šošůvské jeskyně v severní části Moravského krasu. Už první badatelé a odvážlivci si všímali jednotlivých jeskyní, které tehdy
11 sep 2008

Šachta za Evropou a Indií:

  Stručný popis lokality, její historie, současný stav a její perspektivy... Lokalizace: Tato lokalita s popisným číslem 20, se nalézá v obci Sloup za skalisky (hřebenáči) pojmenované Evropa a Indie. Původní vchod leží ze zadní strany Indie, v na...
31 aug 2008

NSK – Technický komín

  (Komín nad 8. sifonem): Komín se nalézá v Šošůvecké odbočce přímo nad 8, sifonem. Prostory kolem sifonu byly nejprve zdokumentovány a zmapovány a to v září 2006. Při této akci jsme zdolali malé patro asi 5 metrů
20 júla 2008

Liščí jeskyně:

  Od 11.7. do 20.7.2008 probíhal na území Ostrovska jeskyňářský týden skupiny Tartaros. Několikadenní úsilí účastníků z celé republiky přineslo dobré výsledky. Mezi lokalitami, na nichž se pracovalo je jeskyně Liščí v soustavě Ostrovskýc...
8 júla 2008

Kačná jama, červenec 2008:

Tradiční týdenní akce do Slovinska pořádaná Plánivskou skupinou proběhla na začátku prázdnin. Spolu s pořádající skupinou se zúčastňují i Plzeňští jeskyňáři, členové skupiny Geospeleos. Letos se přidali zástupci Pustého žlebu a skupiny Tartaros a na l...
7 júla 2008

Korespondenční hlasování základních organizací

  III. Korespondenční hlasování v minulém období, navržená ke schválení valnou hromadou, k potvrzení platnosti A)     Hlasování o založení nových ZO 7-15 Zlaté Hory a 6-31 Speleologický průzkum Marek Poustevník, o or...
7 júla 2008

Soupis návrhů a komentář předsednictva ČSS k návrhům pro valnou hromadu ČSS 2008

  I. Soupis návrhů zaslaných na projednání valnou hromadou ČSS 2008 A)        Návrhy základních organizací ČSS  
7 júla 2008

Seznam řádných delegátů k 23. 6. 2008