4. apríla 2020
PL

Opłatek klubowy

20.12.2019 w Dworcu Tatrzańskim, odbył się klubowy opłatek Speleoklubu Tatrzańskiego PTTK.20.12.2019 w Dworcu Tatrzańskim, odbył się klubowy opłatek Speleoklubu Tatrzańskiego PTTK.Wydarzenie, było połączone z podsumowaniem rocznym działalności klubowic…

SK

Predvianočná Vajsáblova priepasť

Posledná pracovná akcia roku 2019 bola venovaná našej ťažiskovej lokalite. V sobotu 21.12.2019 sme pokračovali v rozširovaní pukliny v najhlbšom mieste Vajsáblovej priepasti (-57m). Jaskyňa oddychovala skoro 4 mesiace. Postúpili sme o viac ako meter, ďalej je vidieť tmavý úzky priestor. Okrem toho sme zároveň prešli väčšinu chodieb jaskyne a obnovili si tak celkový pohľad na jej zaujímavé priestory.…

SK

Nová jaskyňa

Pri povrchovom prieskume a za malej pomoci miestnych lesníkov sme  objavili viac ako 300 výškových metrov nad Malužinskou jaskyňou veľký vchod. V spodnej časti krasová výzdoba a veľké pizolity po prievane, v čase objavu takmer vyrovnané teploty.  tu tu…