4. apríla 2020
SK

Správa o činnosti za rok 2019

Jaskyniari počas 93 pracovných akcií sústredili svoje sily opäť do zaujímavých speleologických lokalít.  Pracovali vo viacerých krasových oblastiach a spolupracovali pri speleologickom prieskume s domácimi aj zahraničnými jaskyniarskymi skupinami. Vajsáblova priepasť Hlavnou pracovnou lokalitou klubu bola opäť Vajsáblova priepasť (Plavecký kras).  Od začiatku roka sa pokračovalo v ťažbe materiálu v západnej časti vstupnej šachty, pred Objavnou plazivkou. Kontinuálne prebiehali…

EN

“Supramonte”, a Oliena presentazione del volume del geologo Francesco Murgia. Recensione di Leo Fancello

Venerdì 3 gennaio ad Oliena presentazione del prezioso volume di Francesco Murgia “Supramonte – Approfondimenti sull’idrologia dell’acquifero carsico che alimenta le sorgenti di Su Gologone”, per la collana “ Memorie dell’Istituto Italiano di Speleologia”. La recensione di Leo Fancello.
Supramonte – Approfondimenti sull’idrologia dell’acquifero carsico che alimenta le sorgenti di Su Gologone
Venerdì 3 Gennaio ad Oliena […]