1. februára 2023
SK

Aktuality z novej jaskyne

Je tomu už mesiac čo sa nám podarilo prekopať do nových priestorov jaskyne/sondy Stredná garda (10.02.2018 pozn. autora).
Odvtedy sme vykonali už pomerne veľa práce pri jej prieskume, dokumentácii a následnom ďalšom sondovaní. Stručný prehľad akcii je zhrnutý tu:
17.2.2018 – fotodokumentáciu objavu a zabezpečovacie a spriechodňovacie práce vo vstupnej časti jaskyne
2.3.2018 – prvé sondovanie na dne jaskyne, odpratávanie závalu
3.3.2018 – zameranie jaskyne v dĺžke 112m pri hĺbke 28m
17.3.2018 -…