Po druhé světové válce nastává mohutný rozvoj amatérské speleologie a vznik celé řady speleologických klubů, sdružujících stovky dobrovolníků, kteří si kladou za cíl komplexní průzkum, dokumentaci a studium jeskyní.