4. augusta 2020
SK

Správa o činnosti 2005

Činosť skupiny sa sústredovala na činnosť v Liskovskej jaskyni, Krížskej doliny, Turíka, Magurky, Hučiakov, Bôrovej hory, Hrdoša a Ružomberka. Pracovalo sa hlavne v studni (Západna …

SK

Objav na dne JMN

Oplatí sa ísť za prievanom! Milan Štéc správne tušil, že pokračovanie na najnižšom mieste Jaskyne mŕtvych netopierov bude cez závalovú úžinu s intenzívnym prievanom. Už od začiatku roku 2004 vyzýval jaskyniarov pracujúcich s vŕtačkami na prienik. 3.7.2…

SK

Správa o činnosti 2003

V roku 2003 členovia vypracovali 95 technických denníkov a celkovo sa zúčastnili na 103 akciách. Tohto roku sme pracovali na všetkých krasových lokalitách v spádovej …

SK

Správa o činnosti 2002

Tohto roku členovia vypracovali 91 technických denníkov a celkovo sa zúčastnili na 98 akciách. Práca v skupine sa vykonávala na všetkých lokalitách s výnimkou Prosieckej …

SK

Správa o činnosti 2001

Významnou zmenou v ďalšom smerovaní klubu bol odchod a prestup časti členov zo SCHV. Členovia oblastnej skupiny Ružomberok pracovali najmä v Liskovskej jaskyni na ktorú …